Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD)Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził podział środków na realizację zadań z obszaru wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku. Ponad 3 mln złotych przeznaczone zostanie na inwestycje budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 3,5 mln złotych na utworzenie zakładów aktywności zawodowej, a prawie 4,4 mln na działanie istniejących ośrodków – we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Świerzawie i Mikoszowie.

Rozdysponowane środki pochodzą z dotacji, jaką województwo otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 48 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wysokość otrzymanej kwoty wynika z algorytmu zatwierdzonego przez rząd. Uwzględnia on m.in. liczbę mieszkańców, liczbę osób niepełnosprawnych oraz tych, które uczestniczą w terapiach zajęciowych czy też kwotę zaplanowaną przez PFRON w danym roku na wsparcie samorządów.

Zgodnie z założeniami konsekwentnie dążymy do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej  w Wałbrzychu. Jesteśmy w trakcie rozmów z prezydentem Romanem Szełemejem o zrealizowaniu tego przedsięwzięcia przez Gminę Wałbrzych – powiedział Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Podczas posiedzenia zarządu zadecydowano również m.in. o udzieleniu wsparcia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich. Jest to inicjatywa rektorów uczelni Wrocławia, Opola i Katowic oraz uczelni czeskich. Głównym tematem konferencji, która odbędzie się 10 maja 2015 r., ma być współpraca transgraniczna między uczelniami wyższymi i samorządami. Podjęto również decyzję o zawarciu porozumienia z kolejną gminą (Lwówek Śląski) w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich. Do tej pory samorząd województwa podpisał takie porozumienia z 15 jednostkami samorządu terytorialnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego