19 marca w Starej Kopalni odbyło się uroczyste otwarcie Centrum NGO – miejsca, które ma za zadanie inicjowanie i wspieranie aktywności organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych oraz nieformalnych grup działających na obszarze aglomeracji wałbrzyskiej.

Otwarcie Centrum NGO

Podstawowym zadaniem Centrum NGO będzie wspieranie i wszechstronna pomoc dla organizacji pozarządowych. Będzie to także miejsce integracji, wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy środowiska NGO, debat obywatelskich, konsultacji społecznych i spotkań z przedstawicielami administracji publicznej w sprawach istotnych dla środowiska pozarządowego.