Strefa płatnego parkowania: ul. GłównaUwaga kierowcy! ZDKiUM informuje, że od 5 marca została przywrócona strefa płatnego parkowania na ul. Głównej w dzielnicy Piaskowa Góra. Zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych są zgodne z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2008 roku Nr XXVI/236/08 z późniejszymi zmianami.

Płatne miejsca postojowe na ul. Głównej znajdują się w I strefie parkowania, a więc cena za 30 minut parkowania to 1,00 zł. Za nieuiszczenie opłaty za postój grozi kara do 50,00 zł.

Przypominamy, że od 2010 roku w Wałbrzychu istnieje możliwość dokonywania opłaty za postój przy pomocy telefonu komórkowego.