Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI)Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), którego współliderem jest Politechnika Wrocławska, nawiąże współpracę z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park”. Porozumienie partnerskie zostanie oficjalne zawarte w piątek (27 lutego).

Umowę o współpracy podpiszą: ze strony IATI prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, i prof. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz przedstawiciele obu stref ekonomicznych. Gościem uroczystości będzie Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Konsorcjum IATI zostało powołane do życia 15 lipca 2014 r. w Warszawie. Liderami przedsięwzięcia są dwie czołowe polskie uczelnie techniczne: Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Wszystkie działania IATI skupione są wokół wybranych obszarów tematycznych, związanych m.in. z energetyką, transportem, bezpieczeństwem (w tym przemysłowym i militarnym), wydobyciem i przetwarzaniem surowców oraz technikami informacyjnymi  i komunikacyjnymi. Zakres prac jest zgodny z polami badawczymi, które definiuje projekt Ministerstwa Gospodarki „Foresight technologiczny przemysłu – InSight2030”. Ich celem jest m.in. wspólne tworzenie wyspecjalizowanych zespołów (tzw. centrów kompetencji) do rozwiązywania konkretnych problemów technicznych i technologicznych, o strategicznym znaczeniu dla polskiego przemysłu. Obecnie działają już dwa takie centra, w których można zobaczyć rzeczywistą współpracę pomiędzy partnerami IATI a podmiotami zewnętrznymi:

  • „Woda i Środowisko” – centrum powołane przez MPWiK we Wrocławiu;
  • „Technologie przyjaznego środowisku transportu wodnego” – centrum powstałe z inicjatywy Akademii Morskiej w Gdyni.

Konsorcjum liczy 34 członków. Należą do niego takie przedsiębiorstwa, jak KGHM Polska Miedź S.A., LOTOS S.A., MPWiK we Wrocławiu czy TAURON Polska Energia.

Andrzej Charytoniuk, Politechnika Wrocławska