Dworzec Wałbrzych SzczawienkoTo o czym już wspominaliśmy niejednokrotnie stanie się niestety faktem. Według wszelkiego prawdopodobieństwa niedługo wyburzone zostaną dwie wyższe partie budynku dworca Wałbrzych Szczawienko. Pozostała środkowa część zostanie wyremontowana. Tym samym zabytkowy budynek, w którym niegdyś mieściły się hotel i restauracja odejdzie do historii. Budynek można uratować, ale któż miałby to zrobić – prezydenci Kruczkowski, Małecki, Bartolik, Sosiński? Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy rozmowę z przedstawicielami 'wierchuszki’ PKP.

Portal walbrzych.info:

  1. Czy PKP planuje w najbliższych latach jakiekolwiek prace związane z budynkami dworców w Wałbrzychu.
  2. Czy prowadzone są jakiekolwiek rozmowy na temat wspólnych koncepcji dotyczących terenów, budynków PKP w Wałbrzychu (vide przykład Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu) z władzami miasta.
  3. Czy w ostatnim czasie ktokolwiek z władz Wałbrzycha (chodzi o czas do 3 lat wstecz) prowadził/prowadzi jakiekolwiek rozmowy z PKP na tematy powyższe, pokrewne czy też np. na temat budowy centrum przesiadkowego na dworcu Wałbrzych Szczawienko?

Barbara Leszczyńska – PKP S.A.:

W chwili obecnej nie są prowadzone żadne rozmowy na temat wspólnych koncepcji dotyczących terenów i budynków należących do PKP S.A. w Wałbrzychu. W celu zagospodarowania dworców w latach ubiegłych PKP S.A. przedstawiło władzom Wałbrzycha propozycję wieloletniej umowy dzierżawy.

– Do dnia dzisiejszego odbyło się jedno spotkanie z władzami Wałbrzycha, ale głównym tematem nie był problem dworca Wałbrzych Szczawienko, a jedynie zagospodarowanie nieczynnych linii kolejowych (na ścieżki rowerowe). Temat centrum przesiadkowego w Wałbrzychu Szczawienku nie był omawiany, wspomniano jedynie, że w przyszłości opcja taka może mieć miejsce.