Dobiega końca remont peronu dworca Wałbrzych Miasto. W ramach przeprowadzonych prac odnowiono torowisko, peron oraz przejście podziemnie. Ponadto została zamontowana winda, która zostanie oddana do użytku wraz z dopełnieniem wszelkich formalności w tym zakresie.

Dworzec Wałbrzych Miasto