"Czytak Plus"Miejska Biblioteka Publiczna w Jedlinie-Zdroju bierze udział w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014”, który ma na celu ułatwienie tym osobom  dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Narodowego Centrum Kultury oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Akcja polega na bezpłatnym udostępnianiu czytelnikom specjalistycznego urządzenia do odtwarzania książek mówionych w nowoczesnym standardzie cyfrowym. Oprócz urządzenia biblioteka otrzymała do udostępniania aż 906 książek polskich i zagranicznych autorów. Są to najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej, książki historyczne, popularno-naukowe i inne.

Katalog cyfrowych książek mówionych oraz Warunki wypożyczania dostępne są w bibliotece oraz na stronie ckjedlina.pl.

Serdecznie zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące osobiście bądź za pośrednictwem opiekunów prawnych do korzystania z tej atrakcyjnej oferty.

Dorota Romanowska