Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i Burmistrza Boguszowa-Gorc Waldemar KujawaPrezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i Burmistrza Boguszowa-Gorc Waldemar Kujawa podpisali list intencyjny w sprawie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy gminami.

Rozbudowa komunikacji autobusowej to jeden z priorytetów Aglomeracji Wałbrzyskiej. Spośród gmin objętych tym projektem dwie z nich Boguszów- Gorce i Jedlina-Zdrój dynamicznie  go rozwijają – mówił Prezydent Wałbrzycha.

Linia autobusowa łącząca Wałbrzych z Boguszowem cieszy się ogromną popularnością. Dziennie korzysta z niej ok. 700 osób.

Mając na uwadze cele zapisane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie poprawy dostępności komunikacji publicznej oraz dotychczasowej współpracy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego obejmującego przedłużenie wałbrzyskiej linii autobusowej numer 2 do Boguszowa-Gorc będziemy dążyć do zwiększenia liczby kursów, do wprowadzenia linii autobusowej łączącej Stary Lesieniec i Kuźnice Świdnickie z Wałbrzychem. Chcemy też wprowadzić specjalne ulgi dla rodzin wielodzietnych z Gminy Boguszów-Gorce – mówił burmistrz Kujawa.

Anna Żabska, um.walbrzych.pl