Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZUSOddział ZUS w Wałbrzychu zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 25 listopada o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału ZUS w Wałbrzychu przy ul. Kasztanowej 1.

Szkolenie będzie poświęcone zapisom Ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, a konkretnie zasadom zgłaszania do ubezpieczeń społecznych niani, za którą składki od pensji nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia opłacane są z budżetu państwa. Nianią może zostać każdy, także członek rodziny, poza rodzicem i osobą niepełnoletnią.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Czerwińska z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji. Omówione zostaną zapisy ustawy: m.in. sporządzenie tzw. umowy uaktywniającej, zgłoszenie niani do ubezpieczeń społecznych, wysyłanie dokumentów rozliczeniowych, finansowanie składek z budżetu państwa.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres [email protected].

Więcej o „legalnej niani” tutaj.

Katarzyna Serdeczna, Oddziału ZUS w Wałbrzychu