Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego odbędą się 25 września 2014 r. w Dzierżoniowie.

W dniu 25 września 2014 r. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej w Dzierżoniowie będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat pozyskania wsparcia ze środków unijnych. Dyżur w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pełnić będzie specjalista Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się, na co aktualnie można pozyskać wsparcie z funduszy europejskich i jakie są warunki jego otrzymania. Pracownik PIFE przedstawi ofertę pożyczek i poręczeń finansowanych z funduszy unijnych, dostępnych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Wskaże, do jakiej instytucji należy się zwrócić w przypadku ubiegania się o środki.

Z usług w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego mogą skorzystać wszyscy zainteresowani tematem funduszy europejskich. W szczególności zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne planujące rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w dniu 25 września 2014 r. w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej (Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 88, parter) w godzinach 10.00-13.00.

Konsultacje są bezpłatne.

Biuro prasowe UMWD, umwd.dolnyslask.pl