MamPrawoWiedziec.pl
MamPrawoWiedziec.pl

Ponad połowa polskich miast ma bezpartyjnego prezydenta, rządzącego co najmniej drugą kadencję. Spośród największych partii, najwięcej ludzi na tym stanowisku obsadziła PO.

W Polsce jest 107 miast prezydenckich. Prezydentów w wyborach bezpośrednich wybieramy od 2002 r., ich kadencja trawa 4 lata. Obecnie władzę sprawuje 106 prezydentów wybranych przez obywateli. Nietypowa sytuacja ma miejsce w Oświęcimiu – obowiązki prezydenta sprawuje mianowany przez premiera w 2011 r. Janusz Chwierut. W wyborach 2010 r. na prezydenta Oświęcimia wybrano Jacka Grossera, który nie złożył ślubowania z powodu złego stanu zdrowia.

Prezydent miasta – wykształcony mężczyzna w średnim wieku. Urząd prezydenta miasta sprawuje 100 mężczyzn i 7 kobiet. Ich średnia wieku wynosi 55 lat. Najmłodszym prezydentem jest 33 letni Łukasz Komoniewski, prezydent śląskiego miasta Będzin. Najstarszym – Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa (74 lata). Prawie wszyscy obecni prezydenci mają wyższe wykształcenie, wyjątkiem są Adam Fudali, prezydent Rybnika oraz Adam Rams, prezydent Knurowa, obaj z wykształceniem średnim.

Dziewięć lat – tyle średnio urzęduje prezydent polskiego miasta. Ponad 70 proc. obecnych prezydentów pełni swoje obowiązki dwie albo ponad dwie kadencje. 30 prezydentów rządzi po raz trzeci (m.in. Rafał Dutkiewicz we Wrocławiu, Wojciech Lubawski w Kielcach, Michał Zaleski w Toruniu czy Jacek Majchrowski w Krakowie). Najdłużej władzę sprawuje Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic – od 21 lat, drugi jest Janusz Grobel, od 20 lat prezydent Puław. Obaj zostali wybrani w latach 90., jeszcze przez miejskie rady.

27 pełni urząd pierwszą kadencję (m.in. Rafał Bruski w Bydgoszczy i Hanna Zdanowska w Łodzi). Pięciu z nich zostało wybranych w trakcie kadencji, w przedterminowych wyborach (m.in. w maju 2014 r. Sylwester Kwiecień w Starachowicach oraz Roman Szełemej w Wałbrzychu).

czytaj więcej na: mamprawowiedziec.pl