Piotr Stankiewicz "Sztuka Szczęścia według stoików"
Piotr Stankiewicz „Sztuka Szczęścia według stoików”

Wydawać by się mogło, że półki sklepowe przesycone są już wszelkimi możliwymi rodzajami poradników, które pozwolą znaleźć odpowiedź na pytanie w dowolnej dziedzinie życia. „Sztuka Szczęścia według stoików” autorstwa Piotra Stankiewicza to jednak poradnik szczególny. Wracający myślą do czasów starożytnej Grecji, skąd wywodzi się filozofia stoicka. Kilka prostych prawd, jak odróżnianie rzeczy od ich wyobrażeń, nie zaprzątanie sobie głowy sprawami, na które nie mamy wpływu, celebrowanie niepowtarzalnej chwili, która za moment przeminie, czy szanowanie życia, które przeżyte z uwagą i uczciwie – nie okaże się wcale za krótkie, to uniwersalne prawdy, które w żaden sposób się nie zdewaluowały.

W kolejnych 28 rozdziałach przedstawione zostały narzędzia i metody stoickie.  Każda z nich jest możliwie jasno i precyzyjnie zdefiniowana, a także zobrazowana zaczerpniętymi z życia przykładami. Każdy rozdział rozpoczyna „pigułka”, która przedstawia w skrócie jego treść, po niej zacytowano fragmenty z dzieł starożytnych stoików, opatrzone wnikliwym komentarzem. Można zatem przeczytać pozycję od deski do deski, ale można także wrócić do interesujących nas fragmentów, które odpowiadają naszym aktualnym problemom.

I co najważniejsze, autor zdaje się na prawdę wierzyć, w to co pisze.