W pierwszych latach powojennych (na pewno do 1949 r.) w budynku znajdującym się w Wałbrzychu przy dawnej ulicy Dymitrowa 11 (Limanowskiego), a do 1945 r. Sandstrasse znajdowała się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UB). W tym czasie Komenda Milicji Obywatelskiej znajdowała się przy ul. Mickiewicza – później była tam szkoła podstawowa nr 12.

Krzysztof Kobusiński