Podróż na Broad Peck
Po zaginięciu Maćka Berbeki i Tomka Kowalskiego cała Polska żyła zimową wyprawą na Broad Peck. Wielkie zwycięstwo – zimowe zdobycie niebezpiecznego szczytu zamieniło się w narodową tragedię.
Opowieść Jacka Hugo Badera jest wzruszającym zapisem wędrówki po ciała zaginionych. Reporter, początkowo intruz i ignorowany przez wszystkich uczestnik wyprawy, staje się z czasem jej pełnoprawnym uczestnikiem, a nie tylko tym, który opisuje. Dzięki takiej zmianie perspektywy, książka jest prawdziwie wielowątkowym zapisem tragedii, a jednocześnie studium pasji, która wciąż nieprzerwanie ciągnie w góry. Dlaczego?