Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w roku szkolnym 2012/13 proponuje lekcję pt. „Mały Muzealnik”. Lekcja przeznaczona jest jednocześnie dla szkół podstawowych jak i gimnazjalnych. Zakres omawianego materiału jest różnicowany w zależności od wieku uczestników. Celem lekcji muzealnej jest przybliżenie uczniom funkcjonowania muzeów, rozwijanie umiejętności opisywania przedmiotów, jak również kształtowanie prawidłowych zachowań w muzeum. Podczas zajęć uczestnicy pod opieką prowadzącego samodzielnie wypełniają kartę inwentarzową wybranego obiektu muzealnego.

 

 

Specjalny program zwiedzania – nauki połączonej z czynnym odpoczynkiem – pozwala uczniom zapoznać się z historią techniki oraz przemysłu i kolejnictwa. Na zakończenie przygotowane jest ognisko lub grill z kiełbaskami. Możliwe są również przejażdżki drezyną ręczną.

 

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku

ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 74 637-43-30 / 692-407-806