Koalicja „Masz Głos, Masz Wybór”, w ramach prowadzonej społecznej kampanii profekwencyjnej do Parlamentu Europejskiego, informuje:

Dotyczy wyborcy w Polsce

  • Do 18 maja gmina ma obowiązek doręczenia niepełnosprawnemu wyborcy korespondencyjnego pakietu wyborczego.
  • Do 20 maja wyborcy przebywający poza miejscem zameldowania i wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać pisemne wnioski do urzędu gminy o dopisanie do spisu wyborców.
  • Do 23 maja wyborcy mogą uzyskać w swoim urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub elektronicznie).

Dotyczy wyborcy za granicą

  • Do 22 maja wyborcy głosujący za granicą mają prawo zgłoszenia konsulowi wniosku o dopisanie do spisu wyborców (wniosek składany ustnie, telefonicznie, pisemnie, elektronicznie).

25 maja głosowanie w godzinach 7:00-21:00.