W kolejnej edycji WBP wałbrzyszanie mogą rozdysponować 5 milionów złotych. 3 miliony na projekty lokalne i 2 miliony na projekty ogólnomiejskie.

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2014

Propozycje projektów mieszkańcy mogą zgłaszać do 30 czerwca br. Do tego czasu w każdej dzielnicy miasta odbędą się spotkania informacyjne, w których uczestniczyć będzie Prezydent Wałbrzycha wraz ze współpracownikami, radni Rady Miasta oraz mieszkańcy.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 8 maja w dzielnicy Rusinowa, w Domu Seniora. Harmonogram pozostałych spotkań znajduje się w załączniku.

Anna Żabska, um.walbrzych.pl