Relacja naocznych świadków zaciekawionych planami Urzędu Miejskiego Jedliny-Zdroju.