Dorota ZarzyckaDorota Zarzycka została wybrana w drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Seniora Rusionowa. Pani Dorota Zarzycka jest wałbrzyszanką, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz podyplomowe studia w zakresie organizacji pomocy społecznej, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy społecznej. Zawodowo związana była z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu jako pedagog i wychowawca w Niepublicznym Domu Dziecka w Wałbrzychu.

 

W Domu Seniora trwają już prace wykończeniowe. Pod koniec marca będą przyjmowani pierwsi pensjonariusze. Docelowo w placówce opiekę znajdzie 50 mieszkańców. Na początku marca ruszą konkursy na pracowników Domu Seniora. Opisy stanowisk i ogłoszenia o naborze ok 40 pracowników można będzie znaleźć na stronie www.um.walbrzych.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.