Wałbrzych to miasto liczące około 130 tysięcy mieszkańców, drugie co do wielkości na Dolnym Śląsku. Razem z okolicznymi gminami tworzy 200 – tysięczną aglomerację. Miasto od lat zmaga się z wysokim bezrobociem, które spowodowała likwidacja Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. W ramach restrukturyzacji polskiego górnictwa w latach 1990-1993 zwolniono tutaj około 20 tys. osób zatrudnionych w kopalniach. Wkrótce potem upadły także zakłady świadczące usługi na rzecz przemysłu górniczego. Przemiany te doprowadziły do długotrwałego bezrobocia strukturalnego.

 

Obecnie sytuacja jest lepsza niż na początku lat dziewięćdziesiątych, ale wciąż daleko jej do miana „dobrej”. W minionym roku bezrobocie w mieście kształtowało się na poziomie mniej więcej 17%. Jeszcze gorsza sytuacja miała miejsce na terenie powiatu wałbrzyskiego, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego przekroczyła poziom 30%, co stanowi jeden z najwyższych wyników zarejestrowanych w Polsce.

 

Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna

 

Żeby poprawić beznadziejną sytuacje na lokalnym rynku pracy, władze utworzyły w 1997 roku Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Dzięki tej inicjatywie regionem zaczęli interesować się inwestorzy i powstały tu nowe firmy. Wybudowane zostały fabryki m.in.: Toyoty, Cersanitu, Metzlera, Faurecia, Ronal i wiele innych. Strefa okazała się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”, a jej dynamiczny rozwój docenił nawet Financial Times, przyznając 3 miejsce w rankingu najlepszych stref ekonomicznych w Europie. Obszar podstrefy Wałbrzych (należącej do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej obejmuje tereny o łącznej powierzchni 219,8 ha.

 

Perspektywy rynku pracy

 

Niestety, pomimo działania strefy ekonomicznej, sytuacja na wałbrzyskim rynku pracy do najlepszych nie należy. Szczególnie trudno jest znaleźć zatrudnienie osobom młodym i wykształconym. Obecna sytuacja i brak perspektyw na jej rychła poprawę zmusza je do podejmowania pracy poniżej ich kompetencji albo do wyjazdu poza miasto. Wobec wysokiego bezrobocia młodych zupełnie bezradne są urzędy pracy, a organizowane przez nie programy stażowe nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Dziej się tak, ponieważ pracodawcy traktują stażystów, jako darmową siłę roboczą, a nie potencjalnych kandydatów do późniejszego zatrudnienia.

 

Specjaliści zajmujący się regionalnym rynkiem zatrudnienia wskazują, że w najbliższym roku nie należy oczekiwać przełomu. Co prawda bezrobocie nie powinno dalej wzrastać, ale raczej możemy mówić o jego stabilizacji na aktualnym poziomie niż o znacznym obniżeniu. Kolejny trudny rok na rynku pracy spowoduje następną falę emigracji, szczególnie ludzi młodych. Największą barierą w tworzeniu nowych miejsc pracy wciąż pozostają pozapłacowe koszty pracy i nadmiar obowiązków biurokratycznych, dlatego – jeżeli sytuacja na rynku pracy ma się poprawić – niezbędne jest nie tylko ożywienie gospodarcze, ale także skuteczna polityka władz nastawiona na tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Aktualne oferty pracy w Wałbrzychu można znaleźć tutaj.