W 2013 roku w wałbrzyskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano o 2,13 % urodzeń mniej niż w 2012 r. Spadek dotyczy także liczby zarejestrowanych małżeństw (mniej o 25 %) i zgonów (mniej o 0,71 %). Spośród 444 małżeństw zarejestrowanych w 2013 roku w USC w Wałbrzychu, 353 małżeństwa zostały zawarte przed kierownikiem (co stanowi prawie 80 % ogólnej liczby zarejestrowanych małżeństw), a 91 małżeństw to tzw. śluby wyznaniowe (20 % ogólnej liczby zawartych małżeństw). W latach poprzednich procentowy udział ślubów cywilnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych małżeństw wynosił odpowiednio: 79 % w 2012 r., 47 % w 2011 r., 52 % w 2010 r. i 47 % w 2009 r. Największa różnica wieku pomiędzy osobami zawierającymi małżeństwo wynosiła 40 lat, a najstarsza osoba zawierająca związek małżeński liczyła ponad 82 lata. W ok. 80 % przypadków mężczyzna brał za żonę kobietę młodszą od siebie, w ok. 9 % związków to pary, w których kobieta wiązała się z młodszym mężczyzną, a ok 11% par to małżeństwa zawierane między osobami w równym lub zbliżonym wieku. W 2013 roku do aktów małżeństw sporządzonych w USC w Wałbrzychu wpisano 295 rozwodów co wskazuje na spadek liczby rozwodów o 5,75 % w porównaniu z 2012 r. W latach ubiegłych liczba wpisanych rozwodów przedstawiała się następująco: w 2012 r. – 313, w 2011 r. – 301, w 2010 r. – 334, w 2009 r. – 344, w 2008 r. – 432, w 2007 r. – 414, w 2006 r. – 498, w 2005 r. – 530, w 2004 r. – 485.

 

W skali kraju (dane pochodzą z Rocznika Demograficznego z 8 listopada 2013 r.) liczba zawartych w 2012 r. małżeństw to 203 850, a udzielonych rozwodów to 224 172. To oznacza o 20 322 rozwody więcej niż zawartych małżeństw.

 

Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to:

  • chłopcy: Mateusz, Kacper, Szymon, Jan;
  • dziewczynki: Julia, Wiktoria, Hanna.

 

W 2013 roku 190 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP (co najmniej 50 lat pożycia małżeńskiego). Wśród jubilatów gościliśmy również 28 par, które wytrwały w małżeństwie ponad 60 lat i jedną parę z ponad 65-letnim stażem.

 

Anna Żabska. Asystent Prezydenta Wałbrzycha