Piaskowa Góra (przed 1945 Sandberg) – dzielnica mieszkalna Wałbrzycha i jego jednostka pomocnicza. Swoją nazwę zawdzięcza złożom piasku szklarskiego, który jest wykorzystywany w hutnictwie szkła. Początkowo wchodziła w skład Szczawna-Zdroju i stanowiła jego zaplecze gospodarskie. Obecna nazwa obowiązuje od 1951.

 

 

Piaskowa Góra zajmuje wzniesienie w północnej części miasta, między dolinami Szczawnika na zachodzie i Pełcznicy na wschodzie. Od północy ogranicza ją dolna linia kolejowa, poprzez którą sąsiaduje ze Szczawienkiem, a na południu dociera do północnych podnóży Stróżnika i Wzgórza Gedymina z parkiem w Szczawnie Zdroju. Najstarsza część dzielnicy skupiona jest na osi obecnych ulic Wrocławskiej, kardynała S. Wyszyńskiego i H. Wieniawskiego (tak zwana SPG, tj. Stara Piaskowa Góra). Przed wojną powstało tu kilka zakładów przemysłowych, w tym huta szkła, która obecnie zaprzestała swojej działalności, a także funkcjonujące do dzisiaj: Zakłady Urządzeń Technicznych WAMAG i Dolnośląska Fabryka Lin i Drutów LINMET. Przez ulicę Wrocławską została poprowadzona linia tramwajowa z centrum Wałbrzycha na Szczawienko, zwane również Dolnym Szczawnem.

 

czytaj więcej na: wikipedia.org