Od połowy roku toczyły się prace remontowe na odcinkach drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu – ul. A.Krajowej – ul.Wrocławska (od ul. Braci Śniadeckich do ul.Piotrowskiego), wschodnia nitka ul. Sikorskiego oraz odcinek od ul. Niepodległości do ul. Kaszubskiej. Remont 2 kilometrów drogi kosztował ponad 11 milionów zł z czego 50% to dofinansowanie z Ministerstwa Transportu.

 

 

W ramach przebudowy wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i zatok autobusowych, wykonano remont kanalizacji deszczowej. Gestorzy mediów wymienili na koszt własny sieć gazową, wodociągową i sanitarną. Przebudowano również oświetlenie drogowe.