7 listopada 2013 r. w Restauracji Książęcej odbyło się drugie spotkanie Sudeckiego Klubu Pracodawców, podczas którego doszło do podpisania porozumienia między Sudeckim Związkiem Pracodawców i Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

 

Podpisane porozumie sformalizowało istniejącą już wcześniej współpracę.

 

Każda ze stron uznała, że należy zaktywizować możliwości ze strony pracodawców do wpływania na to, w jaki sposób mogą być wykorzystywane instrumenty rynku pracy i Fundusz Pracy. Aby wiedzieć jak je wykorzystać trzeba mieć wiedzę o tym, co proponuje ustawa o promocji zatrudnienia. Rolą Powiatowego Urzędu Pracy będzie w sposób bezpośredni, merytoryczny przekazać tę wiedzę członkom naszego związku na warsztatach – mówi wiceprezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców, Tadeusz Choczaj.

 

Porozumienie zakłada ponadto aktywną współpracę Sudeckiego Związku Pracodawców przy tworzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy założeń, planów kierunków szkoleń z uwzględnieniem kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w obszarach przydatnych na rynku pracy.

 

Prezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców Artur Mazurkiewicz przedstawił natomiast ciekawą koncepcję wewnętrznej pomocy między członkami związku. Przedsiębiorcy wedle tego założenia powinni stworzyć pakiet promocyjnych usług świadczonych na rzecz nowych członków.

 

Pakiet Startowy Sudeckiego Związku Pracodawców to taka oferta, która obowiązuje przez określony czas i zawiera określone korzyści jak na przykład rabat cenowy czy większa niż standardowa ilość usług na rzecz innego członka związku – mówi prezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców, Artur Mazurkiewicz.

 

Władze związku przedstawiły też wyniki ankiet, które przeprowadzone zostały na pierwszym spotkaniu Klubu Pracodawców, dotyczących oczekiwań członków wobec związku.

 

Przede wszystkim pracodawcy oczekują abyśmy częściej organizowali spotkania tematyczne poświęcone możliwościom finansowania rozwoju biznesu. Na drugim miejscu znalazły się propozycje usług doradztwa prawnego, finansowego czy księgowego. Często wśród ankietowanych pojawiała się potrzeba organizowania imprez integracyjnych aby pracodawcy z regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej mogli spotykać się i swobodniej rozwijali kontakty biznesowe – wymienia wiceprezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców, Marcin Kowalski.

 

Na spotkaniu powitano także ośmiu nowych członków, którzy niedawno dołączyli do związku. Łącznie organizacja zrzesza obecnie 119 pracodawców.

 

Kolejne spotkanie Klubu już w styczniu 2014 r.

 

Sudecki Klub Pracodawców to cykliczne spotkania członków, sympatyków i partnerów Sudeckiego Związku Pracodawców. Ich celem jest integracja środowiska gospodarczego. Powołanie Klubu jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia platformy wymiany doświadczeń, kontaktów biznesowych oraz poruszenia istotnych dla pracodawcy zagadnień.