W dniu 16 października br. w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbył się „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” pod nazwą „Restart a Heart”. Jest on odpowiedzią na Deklarację Parlamentu Europejskiego z czerwca 2012 roku, w której państwa członkowskie nawołują do ustanowienia Europejskiego Tygodnia Podnoszenia Świadomości o Problemie Nagłego Zatrzymania Krążenia. Całość akcji powstała z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

 

„Gdyby więcej ludzi umiało udzielać pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia, 100 tysięcy osób rocznie w Europie mogłoby żyć” – twierdzi Europejska Rada Resuscytacji. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której nastąpiło NZK. Akcja skierowana jest bezpośrednio do młodzieży wszystkich krajów w Europie. To właśnie w nich jest nadzieja na poprawę przeżywalności w pozaszpitalnym NZK.

 


 

Cała impreza rozpoczęła się o godzinie 11.40, gdzie przedstawione zostały procedury – algorytmy udzielania pierwszej pomocy w ramach resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia krótkich filmów instruktażowych, emitowanych w telewizji angielskiej i amerykańskiej w czasie reklam. Punktualnie o godzinie 12 rozpoczęło się wspólne, jednoczesne wykonywanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na trzech dostępnych fantomach przez uczniów szkoły i nie tylko. Ta część przedsięwzięcia została zainspirowana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której celem było wspólne ustanowienie rekordu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Całość akcji trwała 30 minut. W całej Polsce wzięło udział ponad 86 tysięcy chętnych osób z 1266 organizacji. Podsumowaniem akcji było zapoznanie uczniów z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) i jego obsługą. Inicjatorami akcji na terenie szkoły była Szkolna Formacja Obrony Cywilnej w ramach projektu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” pod opieką pana Szczepana Dębowskiego oraz Koło Informatyczne pod opieką pana Bartłomieja Jamuły.