www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

REGULAMIN PORTALU

polityka prywatności

Portal

§1.1. Niniejszy Portal internetowy pod domenami nasz.walbrzych.pl i walbrzych.info prowadzony jest przez Właścicieli oraz Operatorów.

§1.2. Forum dyskusyjne jest częścią Portalu.

Użytkownicy Portalu

§2.1. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług Portalu.

Dozwolony użytek

§3.1. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z Portalu zgodnie z niniejszym regulaminem, innymi regulaminami szczegółowymi, zawartymi w Portalu dyspozycjami oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3.2. Korzystanie z Portalu nie może naruszać praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Portalu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z niniejszymi postanowieniami.

§3.3. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do zapoznawania się z aktualnym brzmieniem niniejszego regulaminu oraz regulaminów i dyspozycji szczegółowych.

§3.4. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do niekomercyjnego korzystania z portalu, w przeciwnym razie mogą zostać obciążeni należnościami zgodnie z obowiązującą taryfa.

Odpowiedzialność Portalu za zamieszczone dane

§4.1. Informacje prezentowane w Portalu zostają ustalone na podstawie oświadczeń i ofert osób trzecich. Mogą być nieaktualne lub zawierać błędy. Operatorzy i właściciele bazy danych nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę poniesioną w wyniku zamieszczenia w Portalu lub użycia takich danych przez Użytkowników Portalu. Przed wykorzystaniem prezentowanych danych niezbędna jest ich weryfikacja i potwierdzenie.

§4.2. Dokładamy wszelkich starań by odnośniki umieszczane na Portalu prowadziły do stron prezentujących treści ciekawe, wartościowe oraz, przede wszystkim, zgodne z prawem. Jednak Internet ulega bardzo dynamicznym przeobrażeniom, a strony często zmieniają swoją treść i charakter. Z tego powodu nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych witryn.

§4.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za opinie oraz materiały prezentowane przez Użytkowników Portalu. Komentarze Użytkowników Portalu są ich opiniami. Nie zawsze odpowiadają one naszym poglądom. Nie odpowiadamy za ich treść. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisu, jeśli zawiera wulgaryzmy, nie jest związany z tematem lub łamie prawo.

§4.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń ani za ewentualne transakcje i kontakty nawiązane za pośrednictwem działu Ogłoszenia.

§4.5. Użytkownicy Portalu przesyłający materiały do publikacji oświadczają, że są autorem tekstów, zdjęć, filmów wideo i innych informacji które przesyłają lub mają prawo do ich publikacji i zezwalają na ich nieodpłatną publikację. Ponadto oświadczają, że osoby których wizerunek jest na przesłanych materiałach wyraziły zgodę na ich upublicznienie.

Dane Osobowe

§5.1. Każdy zarejestrowany bądź też w inny sposób podający Operatorom dane osobowe Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie z jego danych osobowych przez Portal w celach niezbędnych do prowadzenia Portalu oraz marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Portalu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Portalu przysługuje również prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych.

§5.2. Redakcja zapewnia, że powierzone nam Wasze dane (np. podczas udziału w konkursach, przy zapisywaniu się na listę subskrypcyjną lub przy nadsyłaniu materiałów do wykorzystania na portalu) będą przechowywane w sposób uniemożliwiający innym osobom dostęp do nich i wykorzystywane tylko w celu dla którego zostaną nam powierzone.

§5.3. Rejestrując się w portalu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail w tym również reklamowych.

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

§6.1. Portal używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

§6.2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

§6.3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§6.4. Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

§6.5. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Zmiany regulaminu

§7.1. Niniejszy regulamin może być zmieniony w każdym czasie.

§7.2. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w Portalu.