www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

W Świdnicy głosują na budżet obywatelski

10.01.2014 r.

„Nie śpij, bo cię przegłosują!” – dziś w Świdnicy rusza głosowanie na budżet obywatelski. Do niedzieli będzie można głosować w sumie na 218 projektów. Do rozdysponowania jest 3,5 mln zł, w tym 2,9 mln na projekty ogólnomiejskie. Głosowanie rozpocznie się o godz. 15.00 i potrwa do godz. 20.00. W sobotę i niedzielę głosowanie zaplanowano w godz. 9.00-14.00. Uprawnione do głosowania są osoby zameldowane w Świdnicy na pobyt stały lub czasowy, które mają ukończone 16 lat. Podczas głosowania nad budżetem obywatelskim nie zostanie ogłoszona cisza wyborcza. Po każdym dniu publikowane będą cząstkowe wyniki. Dopuszczone zostało umieszczenie np. plakatów, promocyjnych nośników audiowizualnych w budynkach, w których trwa głosowanie, ale nie będzie można prowadzić agitacji bezpośredniej.

 
 

Przedsiębiorcy w Dzierżoniowie zwolnieni od podatku

10.01.2014 r.

Dzierżoniowscy radni przyjęli uchwałę umożliwiającą zwolnienia z podatku od nieruchomości tych przedsiębiorców, którzy zainwestują lub stworzą w mieście nowe miejsca pracy. Decyzja rady, podobnie jak w przypadku przyjęcia budżetu na ten rok była jednogłośna. Zwolnienie z podatku od nieruchomości możliwe będzie po spełnieniu następujących warunków: nieposiadania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec miasta, rozpoczęcia nowej inwestycji w terminie 12 miesięcy od dnia zgłoszenia, zakończenia nowej inwestycji w czasie nieprzekraczającym 3 lat, liczonym od dnia rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji i utworzenia zadeklarowanych nowych miejsc pracy w okresie 2 lat od zakończenia inwestycji. Prawo do ulg wynikających z podjętej przez Radę Miejską Uchwały nie dotyczy przedsiębiorstw działających w ramach dzierżoniowskiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park.

Kierowca – złodziej złapany na gorącym uczynku

10.01.2014 r.

Dzierżoniowscy policjanci złapali na gorącym uczynku kierowcę ciężarówki, który przelewał paliwo ze służbowego auta do kanistrów. Na paliwo czekał już nabywca. Kierowca wlał do przygotowanych kanistrów 50 litrów oleju napędowego, powodując straty w kwocie ponad 250 zł na szkodę swojego pracodawcy. Sprawcą kradzieży okazał się 36-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. O zdarzeniu został powiadomiony pokrzywdzony pracodawca, który zapowiedział dyscyplinarne zwolnienie z pracy nieuczciwego kierowcy. Paliwo wróciło do zbiornika w ciężarówce, a mężczyźni zostali ukarani za kradzież i paserstwo.