www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Pytanie 471: Dlaczego tak długo czekałam na decyzję o emeryturze?

3.03.2015 r.

24-go listopada nabyłam prawo do emerytury. Wniosek złożyłam w świdnickim inspektoracie ZUSu miesiąc wcześniej, tj. 27-go października i do chwili obecnej jeszcze nie mam decyzji emerytalnej. Moje dokumenty są w Wałbrzychu […] Od 15-go stycznia co kilka dni dzwonię […] i pytam o decyzję. Wpierw [pracownica] odpowiadała mi, że brakuje jej RP-7, to znowu, że wysłała jakieś zapytanie do firmy, w której wcześniej pracowałam, itd. Ostatnio odpowiadała mi, że już ma wszystko gotowe i decyzja właśnie się drukuje, jeszcze tylko da do podpisu i w przyszłym tygodniu ją powinnam otrzymać. Taką odpowiedź usłyszałam już trzy razy. […] Czy te przeciąganie wydania decyzji ma jakiś cel? Czy tam nie obowiązują jakieś terminy? Wydaje mi się, że to jest celowe. [imię i nazwisko do wiadomości Redakcji i ZUS].

czytaj więcej »

avatardodał:
 
 

Pytanie 470: Zmiana nazwiska w legitymacji

20.11.2014 r.

Zwracam się z prośbą u udzielenie mi informacji w poniższych sprawach:

1. Zmiana nazwiska w legitymacji Emeryt-Rencista wydanej w Wałbrzychu – adres zamieszkania bez zmian.

2. Uzyskania zaświadczenia na druku E-104 – dotyczącego zakończenia ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, by moc korzystać ze świadczeń ubezpieczeniowo-zdrowotnych w Austrii.

czytaj więcej »

avatardodał:

Pytanie 469: Emerytura po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego

15.10.2014 r.

W 2013 r. w listopadzie skończyłem 65 lat. w 2008 r. przeszedłem na wcześniejszą emeryturę, ze względu na uciążliwe warunki pracy. Czy w związku z tym mogę starać się o ponowne przeliczenie emerytury?

czytaj więcej »

avatardodał: