www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wojewoda dolnośląski zaniepokojony Mo-Brukiem

25.04.2016 r.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak spotkał się z kierownictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z kolejnym pożarem na terenie składowiska odpadów Mo-Bruk w Wałbrzychu. WIOŚ prowadzi w Wałbrzychu ciągły pomiar zanieczyszczeń powietrza. Stacja zlokalizowana w centrum miasta (w odległości ok. 1 km od składowiska) nie zarejestrowała żadnych zmian poziomów stężeń mierzonych zanieczyszczeń. Natomiast z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadzi na terenie składowiska odpadów kolejną kontrolę – zweryfikowany zostanie sposób prowadzenia składowiska. Inspektorzy rozpoczną pracę 4 maja. Wojewoda i podległe mu służby oczekują, że wnioski z kontroli będą miały wpływ na postępowania prowadzone przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu w sprawie składowiska.

czytaj więcej »

 
 

Prima Aprilis odwołany!

1.04.2016 r.

Państwowa Agencja Prasowa podała przed momentem, że tegoroczny Prima Aprilis został odwołany. Podczas nadzwyczajnej, nocnej sesji Sejmu przyjęto ustawę zakazującą żartów. Łamanie tego przepisu będzie karane robotami publicznymi. Natomiast każdy, kto ośmieli się zażartować z rządu wyląduje na zsyłce w Bieszczadach.

 

cenzura

Szaniawski z dotacją na młodzieżowe dni kultury

18.03.2016 r.

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu informuje, że międzynarodowy projekt
„Z OGNIEM W GŁOWIE 2 – SPOTKANIA Z NIEMIECKĄ DRAMATURGIĄ DLA MŁODZIEŻY” uzyskał dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 80 000, 00 zł!!! Jest to 100% wnioskowanej kwoty. Projekt zostanie zrealizowany w październiku ramach 17. edycji Dni Dramaturgii.

Z OGNIEM W GŁOWIE to polsko-niemieckie spotkania poświęcone dramaturgii i teatrowi dla młodzieży,
na które składają się czytania nowych tekstów, warsztaty ze specjalistami, wykłady i projekcje uznanych niemieckich spektakli dla młodzieży. Podczas projektu polscy goście spotykają się ze specjalistami z Niemiec, wymienią się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami.  Wałbrzyska młodzież obejrzy czytania nowych tekstów niemieckich, dotąd nietłumaczonych.

W drugiej edycji projektu (pierwsza odbyła się w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym w 2014 r.) przyjrzymy się nowemu dramatopisarstwu dla młodzieży, ale także nowym – nie tylko „słownym” formom teatru dla nastolatków, jak teatr tańca czy teatr nowych mediów.

Zastanowimy się także, jak tworzyć „nieszkolny” teatr w szkole, zbadamy, czym jest teatr partycypacyjny i jak rozwija się pedagogika teatru w Niemczech i w Polsce. Pokażemy wybrane spektakle dla młodzieży – na scenie i na ekranie. Zaprosimy młodzież, nauczycieli, instruktorów grup młodzieżowych na warsztaty z pedagogami ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, który podczas tegorocznej edycji będzie polskim partnerem wydarzenia.

Spotkania odbywać się będą od 18 do 22 października 2016, a każdy dzień poświęcimy  innemu tematowi.
A wszystko o młodzieży, dla młodzieży i z młodzieżą!

Kuratorkami projektu są Iwona Nowacka i Dorota Kowalkowska.