www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zakazu handlu nie będzie

21.06.2013 r.

W listopadzie ubiegłego roku Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła uchwałę ws. ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Wałbrzych. Wywołało to szeroką dyskusję na temat poprawy porządku publicznego w związku z funkcjonowaniem sklepów całodobowych. Wspólnie dostrzegając problem, przedsiębiorcy, służby porządkowe i władze miasta podpisały porozumienie o współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa, porządku publicznego w porze nocnej. Uchwała została zawieszona na pół roku.

 

W tym czasie przedsiębiorcy przyjęli na siebie większą społeczną odpowiedzialność za prowadzoną działalność, co skutkowało większą troską o porządek wokół placówek, instalacją monitoringu i dodatkowego oświetlenia. Podjęte działania wpłynęły na poprawę sytuacji, co potwierdzają raporty Policji i Straży Miejskiej.Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w realizacji porozumienia, Prezydent Miasta będą rekomendował Radzie Miejskiej Wałbrzycha uchylenie uchwały z listopada 2012r. Jednocześnie przedsiębiorcy, służby porządkowe i władze miasta podjęły pisemne zobowiązanie do powołania stałego zespołu monitorującego stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.