www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Dwa i pół miliarda Aglomeracji Wałbrzyskiej

18.06.2013 r.

2,5 mld zł to budżet, na jaki liczy 16 gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską w nowej perspektywie finansowej UE, o czym mówili na konferencji prasowej prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej oraz burmistrzowie Nowej Rudy – Tomasz Kiliński, Kamiennej Góry – Krzysztof Świątek i Jedliny-Zdroju – Leszek Orpel.

 

 

O realności tak ambitnego planu wydatków przekonuje obecność Aglomeracji Wałbrzyskiej w dokumentach strategicznych Dolnego Śląska , rozmowy marszałka województwa i ministra rozwoju regionalnego i publiczne wypowiedzi premiera Donalda Tuska. Pierwszy konkret to zwiększenie przez ministerstwo rozwoju regionalnego kwoty unijnych pieniędzy dla Dolnego Śląska z uwagi na obecność w regionie obszarów wymagających specjalnego wsparcia m.in. Wałbrzycha, i Kotliny Kłodzkiej. W sumie powiększyło to dolnośląski RPO do sumy 2 mld 600 mln euro.

 

Wszystko to ma związek z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Przygotowany przez członków aglomeracji Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) za kilka dni zostanie poddany konsultacjom społecznym. Określone w nim priorytety dotyczą dynamicznej gospodarki, innowacyjnej przedsiębiorczości, atrakcyjnego środowiska zamieszkania i pracy, modernizacji infrastruktury, w tym zwłaszcza komunikacyjnej, pomocy technicznej oraz działań edukacyjnych, które mają pobudzić aktywność mieszkańców, eliminując wykluczenie społeczne.

 

 

– Jako pierwsi złożyliśmy wniosek o przydzielenie statusu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówił prezydent Szełemej. – Pozwoliłoby to gminom na dzielenie środków i monitorowania wydatków. Decyzja jeszcze nie zapadła, tym niemniej taki status będzie dowodem na to, że nam się ufa, że potrafimy pieniędzmi dobrze gospodarować.

 

 

Zdaniem prezydenta stoimy przed niepowtarzalną szansą na cywilizacyjną zmianę całego obszaru Aglomeracji Wałbrzyskiej. W podobnym tonie wypowiadali się burmistrzowie, mówiąc o korzyściach płynących z uczestnictwa w AW. Siła tej wspólnoty została dostrzeżona na wszystkich szczeblach władzy, choć jeszcze wzrośnie, jeśli nabierze tempa współpraca transgraniczna z Czechami.