www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Kolejna wizyta marszałka w Sokołowsku

16.06.2013 r.

To już drugie spotkanie z lokalną społecznością, na którym omawiane są możliwości rozwoju Sokołowska i gminy Mieroszów. Spotkanie, które odbyło się na początku maja w szkole w Sokołowsku, zainicjowało powstanie grupy roboczej, która rozpoczęła prace nad stworzeniem zintegrowanego programu rewitalizacji Sokołowska. Prace grupy nabierają tempa, poszerza się też krąg osób zaangażowanych w pomoc Sokołowsku. 6 czerwca na spotkanie z grupą społeczną nazwaną w skrócie „grupą ds. uzdrowiskowości” przyjechała spora delegacja osób wspierających Sokołowsko w dążeniach do uzyskania statusu „zdrój”.

 

 

– Dzięki funduszom unijnym jest możliwe skierowanie środków publicznych, by rozwój Sokołowska wszedł w pomyślną fazę. Należy skupić się jednak na wydatkach skutecznych, na inwestycjach, które po ukończeniu mogą się samofinansować. Środki publiczne mogą być zaczynem, drożdżami, które spowodują pojawienie się kolejnych pieniędzy, inwestorów, ale konieczne jest też włączenie się w ten proces mieszkańców, aby rewitalizowali swoje otoczenie – wyjaśniał zasady zintegrowanej rewitalizacji dr Maciej Borsa, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, który przewodzi pracom nad planem rewitalizacji Sokołowska. Jak podkreślał dr Borsa, proces, który się rozpoczął nie wróci nas do dawnych czasów, należy wytyczyć nowy cel społeczny i biznesowy oraz określić realny potencjał miejscowości, który może doprowadzić do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Mieroszów.

 

Bardzo ważny głos w dyskusji zabrał obecny na spotkaniu prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dr Marek Mielczarek, który powiedział o możliwościach dofinansowania projektów ograniczających negatywne zmiany w klimacie, np. modernizacje kotłowni, czy termomodernizację budynków. – Z Sokołowska można zrobić perełeczkę, położenie miejscowości przypomina kurorty turystyczne z byłego NRD. Biznes turystyczny powinien się tu utrzymać i rozwijać, Sokołowsko ma aurę, jest znane w środowisku warszawskim – jak zapewniał prezes Mielczarek, środków unijnych na działania proekologiczne na pewno po 2014 roku nie zabraknie. Potrzeba jednak dobrych projektów. Dyskusja na temat inwestycji, które będą w pierwszej kolejności niezbędne do realizacji trwała ponad godzinę. – Kluczową kwestią jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Przygotowanie bazy dla przyjęcia tysięcy turystów i kuracjuszy to podstawa. Elewacje są ważne, ale dobre parkingi, drogi i sprawna kanalizacja to priorytet – podkreślał dr Leszek Wysocki z Wydziału Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. – Nie można poprawić makijażu przy niesprawnym krwiobiegu. Muszę też przypomnieć, że nie będzie rozwoju, jak nie będzie powszechnie dostępnego Internetu – dodał dr inż. Andrzej Moczko, również z Politechniki Wrocławskiej. Obaj naukowcy są członkami grupy roboczej dzięki przychylności Rektora Prof. dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego. W prace nad programem rewitalizacji Sokołowska włączył się także Wicestarosta Wałbrzyski, Andrzej Lipiński: – Ważne będzie skoordynowanie prac i współpraca. Wspólnymi siłami łatwiej będzie nam poprawić stan drogi powiatowej i chodników w Sokołowsku.

Wicemarszałek dr Jerzy Tutaj podziękował szczególnie za wspólne działania ukierunkowane na zdobycie uzdrowiskowości dla Sokołowska władzom Mieroszowa. – Po to jest nas tylu, by sprostać temu przedsięwzięciu – zaznaczył. Obecny na spotkaniu Burmistrz Andrzej Laszkiewicz wraz z Wiceburmistrz Mieroszowa Dorotą Bekier, przekazali, że w najbliższych dniach staraniem gminy Mieroszów, geolog powiatowy złoży wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 100 proc. dofinansowanie odwiertu w Sokołowsku pod kątem zbadania wód zdrojowych. –Uzdrowisko Sokołowsko to konieczność dla dalszego rozwoju miejscowości. Zdecydowanie wzrośnie wówczas zainteresowanie nie tylko turystów ale też inwestorów – podkreślała Zuzanna Fogtt, prezes Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, która od wielu lat prowadzi działalność artystyczną w Sokołowsku organizując m.in. Festiwal Kieślowskiego w uruchomionym przez siebie kinie. Zintegrowane działania władz publicznych, biznesu, mieszkańców i innych podmiotów – tylko takie podejście może pozwolić osiągnąć trudny, ale realny cel – kompleksową rewitalizację Sokołowska. Są natomiast kolejne dobre wiadomości dla Sokołowska – Spółka Sanatoria Dolnośląskie, która ma tu swoją siedzibę, pozyskała ubiega się o 5,5 milionów na działalność uzdrowiskową. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Jerzy Tutaj gratulował prezes Barbarze Grzegorczyk tak wymiernych efektów zarządzania spółką.