www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Szlachetna Paczka poszukuje liderów

6.06.2013 r.

Szlachetna Paczka 2013 zaczyna się już dziś. Organizatorzy szukają liderów w 540 miejscach w całej Polsce, w tym 25 w województwie dolnośląskim, by w tym roku dotrzeć z mądrą pomocą do wszystkich tych, którzy jej potrzebują. Prawdziwa bieda nie krzyczy, dlatego tak trudno ją znaleźć.

Szukamy ludzi odpowiedzialnych, pragnących pomagać i realnie zmieniać swoje otoczenie, potrafiących pracować w grupie i organizować pracę innych osób – mówi ks. Jacek WIOSNA Stryczek, inicjator projektu. Oferujemy szkolenia i rozwój kompetencji, szansę na sprawdzenie się w działaniu i udział w mądrej pomocy.

Lider SZLACHETNEJ PACZKI buduje zespół wolontariuszy i koordynuje jego pracę. Wspólnie starają się dotrzeć z pomocą do rodzin żyjących w niezawinionej biedzie. Pod okiem lidera wolontariusze spotykają się z rodzinami, ankietują je i włączają do projektu. Lider organizuje zaplecze logistyczne, a przede wszystkim dba o jak najlepszej jakości pomoc rodzinom w potrzebie.

To już XIII edycja projektu, który jednoczy kilkaset tysięcy osób każdego roku. To siła wspólnego działania i celu, którym jest realna zmiana życia konkretnych rodzin, żyjących w biedzie i zapomnieniu w każdym mieście.

Tylko w 2012 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 13 235 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 55 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.

Rekrutacja liderów SZLACHETNEJ PACZKI 2013 trwa. Wystarczy wejść na stronę superw.pl i uzupełnić formularz.

 Kampania Liderów