www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Szacowane straty po powodzi

5.06.2013 r.

Uszkodzone zostały drogi, mosty i budynki. Rozpoczyna się podliczanie strat jakie wyrządziła woda na Dolnym Śląsku. O bezzwrotne zasiłki powodziowe będzie się ubiegać około 200 rodzin z Dolnego Śląska. W dotkniętych powodzią gminach już złożonych jest kilkadziesiąt wniosków. Każda z poszkodowanych rodzin może liczyć na zapomogę w wysokości do 6 tysięcy złotych.Można też się ubiegać o wyższe zasiłki – 20 tysięcy złotych i więcej. Ale tu potrzebna jest analiza strat przez rzeczoznawcę.