www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Spotkanie z Kornelem Morawieckim

8.10.2012 r.

Klub Gazety Polskiej w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie z doktorem Kornelem Morawieckim, które odbędzie się 10 października 2012 o godzinie 19:00 w Ośrodku Pallotyńskim w Wałbrzychu (Podgórze), ul. Reymonta 34. Przed spotkaniem, o godz. 18:00 w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu (ul. Poznańska 7 Podgórze) odprawiona zostanie msza święta w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku.

Aktywność społeczna i polityczna Kornela Morawieckiego rozpoczęła się w marcu 1968. Wspólnie z grupą przyjaciół, drukował wtedy i kolportował ulotki informujące o prawdziwych przyczynach studenckich strajków i protestów.

 

W latach siedemdziesiątych, był przywódcą opozycyjnej grupy wydającej pismo „Biuletyn Dolnośląski”. Wysoka merytoryczna jakość powodowała, że pismo to kolportowano nie tylko na terenie Dolnego Śląska.

Czas Solidarności to okres w którym ugruntował się szacunek i zaufanie jakim obdarzały Kornela Morawieckiego różne opozycyjne środowiska. Był on wtedy członkiem zarządu regionu i delegatem na I Krajowy Zjazd „Solidarności”. To z jego inicjatywy powstało słynne „Posłanie do narodów Związku Radzieckiego i krajów Europy Wschodniej”.

13 grudnia 1981, gdy wprowadzano stan wojenny, Kornel uniknął aresztowania. Od pierwszego dnia, wspomagał podziemną Solidarność. Skupione dokoła niego środowisko przekształciło się następnie w legendarną „Solidarność Walczącą”. Obecnie, Kornel Morawiecki jest redaktorem naczelnym dwutygodnika „Prawda jest ciekawa”.

Tak. Prawda jest ciekawa! – Zapraszamy.