www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Wałbrzych pozyskał ponad 5 milionów złotych na drogi

4.06.2013 r.

Ministerstwo Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu przyznał Wałbrzychowi 5 559 400 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, które zostaną wykorzystane na remont drogi krajowej nr 35 .

 

Dotyczy to ul. Wrocławskiej, która od lipca będzie remontowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Piotrowskiego do ul. Armii Krajowej . Ponadto ul. Sikorskiego, gdzie w sierpniu zaplanowano remont jednej jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Wysockiego do ul. Przemysłowej.

 

 

 

– Pozyskane środki z ministerstwa pozwalają uruchomić szerszy front remontów dróg. Od 1 stycznia br. Wałbrzych stał się zarządcą wszystkich dróg

w mieście. Dzięki temu możemy sprawniej planować i realizować modernizację infrastruktury drogowej, zwłaszcza w głównych ciągach komunikacyjnych, które od wielu lat były pomijane w planach remontowych. – mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.