www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Nowa ścieżka już otwarta

4.06.2013 r.

1 czerwca została uruchomiona nowa ścieżka pieszo-rowerowa w Wałbrzychu. Powstała ona wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale, w dzielnicy Podzamcze. Zakres inwestycji obejmował budowę ścieżki rowerowej i chodnika, budowę zatoki autobusowej, wymianę oświetlenia, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, nasadzenia nowo projektowanych drzew, wykonanie małej architektury (stojaki rowerowe, ławki, barierki ). Długość nowej ścieżki to 3200 m. Koszt: 2.792.579,27 zł. Ścieżka już stała się bardzo popularna wśród mieszkańców, którzy chętnie uprawiają jogging, nordic walking lub jazdę na rowerze.