www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Bezpieczne piątki nad wodą [foto]

3.06.2013 r.

Już po raz ostatni w tym roku szkolnym w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbyło się spotkanie w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” przygotowanego z inicjatywy Szkolnej Formacji Obrony Cywilnej pod opieką Szczepana Dębowskiego. Tym razem gośćmi szkoły byli przedstawiciele Wałbrzyskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w osobach: Prezesa Romana Maciaszka oraz ratowników – Damiana Kurcka, Dawida Mroza i Kamila Ferensa. Spotkanie miało dodatkowy walor, szczególnie ostrzegawczy dla młodych ludzi, którzy w okresie letnim w związku z małą ilością miejsc do kąpieli w obrębie Wałbrzycha korzystają z przypadkowych zbiorników wodnych, powodując olbrzymie zagrożenie dla siebie i innych.

 

 

Na początku spotkania Prezes WWOPR Roman Maciaszek przedstawił główne cele, jakimi kieruje organizacja, a więc czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego na wodach śródlądowych oraz morskich przybrzeżnych, a w szczególności: pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do zapewniania odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego na wodach, zwiększenia udziału społeczeństwa w ratowaniu tonących i upowszechnianiu nauki oraz umiejętności pływania, niesienia bezpośredniej pomocy tonącym.

Następnie, uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi zasadami, jakimi powinni się kierować nad każdym akwenem. Zaliczyć do nich należy między innymi: pływanie w miejscach strzeżonych, przestrzeganie regulaminu kąpieliska, stosowanie się do uwag i zaleceń ratownika, niepływanie wodzie poniżej 14 stopni oraz w czasie burzy, mgły lub porywistego wiatru, nieskakanie rozgrzanym do wody i w miejscach nieznanych, niepływanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

W dalszej części spotkania zebrani mieli okazję zapoznać się ze sprzętem, który stanowi wyposażenie ratowników – zasadami jego użytkowania i przeznaczeniem. Goście zaprezentowali rzutki siatkowe i rękawowe, bojki SP, koła ratunkowe, kamizelki asekuracyjne oraz torby medyczne. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się łódź motorowa, przywieziona przez WOPR-owców, przy której omówiono zasady i techniki prowadzenia akcji ratunkowych z jednostek pływających.