www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

NIK skontroluje adopcje

29.05.2013 r.

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu przeprowadzi pilotażową kontrolę systemu adopcyjnego na Dolnym Śląsku. Jeśli wyniki kontroli okażą się niepokojące, sprawdzone zostaną instytucje adopcyjne w całym kraju. Kontrolerzy przyjrzą się kompleksowo całemu systemowi adopcyjnemu, sprawdzą wszystkie instytucje, wskażą też możliwe sposoby rozwiązania problemów. Ocenie będzie podlegać współpraca ośrodków adopcyjnych z sądami rodzinnymi, sposób przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz system weryfikacji chętnych. Chodzi przede wszystkim o to, czy możliwe jest skrócenie czasu oczekiwania na adopcję. Wg NIK w Polsce żyje około 96 tys. sierot. Większość to tzw. sieroty społeczne, czyli dzieci, których rodzice żyją, ale z różnych powodów się nimi nie zajmują.