www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Turniej Wiedzy ‚Pierwsza Pomoc’ – zgłoś drużynę

29.05.2013 r.

Młodzież z gimnazjów i szkół średnich z województwa dolnośląskiego weźmie udział w XI Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Start 10 czerwca o godz. 9.30 w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie-Słupcu.

 

 

Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” to największe tego typu wydarzenie na Dolnym Śląsku. Co roku biorą w nim udział przedstawiciele ok. 50 szkół gimnazjalnych i średnich. O randze imprezy świadczy fakt, że patronat merytoryczny sprawuje jeden z najlepszych specjalistów medycyny ratunkowej w Polsce – prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

 

W Turnieju biorą udział czteroosobowe drużyny składające się z uczniów danych szkół. Rywalizują one w dwóch kategoriach: gimnazjów i szkół średnich. W pierwszej części rywalizacji młodzież rozwiązuje test sprawdzający teoretyczną znajomość zagadnień pierwszej pomocy. W drugiej uczestnicy muszą zmierzyć się z praktycznym zadaniem, np. wykonaniem resuscytacji krążeniowo – oddechowej (przywracaniu akcji serca i oddychania). Co ważne w komisji konkursowej zasiadają praktycy – ratownicy pogotowia ratunkowego.

 

 

W przerwie pomiędzy częścią teoretyczną, a praktyczną przeprowadzony zostanie pokaz ratownictwa medycznego.

 

 

Do 7 czerwca trwa rejestracja chętnych drużyn. Aby wziąć udział wystarczy wypełnić krótki formularz (dostępny na stronie www.turniejpierwszapomoc.pl ) i wysłać go e-mailem ([email protected]) lub faksem (74 872 53 08).

Po raz pierwszy Turniej został zorganizowany w 2003 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Nowej Rudzie. Jego pomysłodawczynią jest Ewa Jazienicka Golak. Obecnie organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. Patronat honorowy w tym roku objęli m.in. Jacek Protasiewicz (europoseł), Jakub Szulc (poseł na Sejm RP), Jerzy Pokój – (przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego), Rafał Jurkowlaniec (marszałek Województwa Dolnośląskiego), Tomasz Kiliński (Burmistrz Nowej Rudy) oraz dr Roman Szełemej (Prezydent Wałbrzycha).

Słowo od Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XI Turnieju Wiedzy Pierwsza Pomoc:

„Jeżeli od dziecka będziemy regularnie wpajać młodym ludziom zasady udzielania pomocy ofiarom nagłych zdarzeń losowych, to przeszkolone dziecko w razie potrzeby takiej pomocy udzieli.

 

Decydujące dla życia człowieka jest najczęściej pierwsze 10-15 minut po wypadku (zanim przyjedzie karetka pogotowia ratunkowego), należy wtedy z determinacją udzielać pomocy poszkodowanemu człowiekowi według wyuczonych zasad.

 

Od jedenastu lat mam zaszczyt przewodniczyć pracom komitetu organizacyjnego, który przygotowuje turnieje wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Bardzo się cieszę, że każdego roku uczestniczy w nich tak wielu młodych ludzi, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.”