www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Podpisana umowa na odbiór odpadów

21.05.2013 r.

Gmina Wałbrzych podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą Alba Dolny Śląsk. Kontrakt został zawarty na półtora roku, a jego wartość to 28 mln zł. Zadaniem spółki będzie m.in. przygotowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji oraz wyposażenie miasta w 220 punktów selektywnej zbiórki odpadów. Zwycięzca przetargu będzie także zobowiązany do przeprowadzenia dwukrotnie w ciągu roku akcji odbierania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon – raz w tym roku i dwa razy w 2014 r. Dodatkowo w okresie poświątecznym Alba zorganizuje w 2014 r. odbiór choinek od właścicieli nieruchomości. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca tego roku.