www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Stypendia w programie ‚Sprawny uczeń’

21.05.2013 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kontynuuje program wyrównujący szanse edukacyjne osób niepełnosprawnych pn. „Sprawny uczeń” poprzez możliwość uzyskania jednorazowego stypendium Samorządu Województwa Dolnośląskiego.Stypendia kierowane są do uczniów z niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł.,a w przypadku osób samotnie gospodarujących 542 zł.Wysokość jednorazowego stypendium na rok szkolny 2013/2014 wynosi 1000 zł. Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie od 27 maja do dnia 31 lipca 2013r.