www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Krokodylki w PG3 [foto]

14.05.2013 r.

W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu odbyła się kolejna odsłona comiesięcznych spotkań z cyklu „Bezpieczne Piątki”, programu profilaktycznego realizowanego w ramach koła pozalekcyjnego Szkolnej Formacji Obrony Cywilnej pod opieką p. Szczepana Dębowskiego. Tym razem na zaproszenie szkoły pojawili się przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego w osobach: Pan Wiesław Ziemianek – Kierownik Oddziału Terenowego Wydziału Inspekcji w Wałbrzychu oraz Pani Ewa Pawlukowska i Pan Arnold Zduniak – Inspektorzy Transportu Drogowego w/w Oddziału.

 

Prowadzący spotkanie Kierownik Wiesław Ziemianek przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił główne zadanie Inspekcji Transportu Drogowego jakim jest kontrola przestrzegania przepisów w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego oraz zadania szczegółowe, do których należą m. in.: kontrola – dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, przestrzeganiem warunków w nich określonych, kontrola stanu technicznego pojazdów wykonujących transport drogowy i przestrzegania przepisów, dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy. Poruszona została również problematyka dotycząca przestrzegania zasad i warunków transportu zwierząt, przewozów materiałów niebezpiecznych, przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych, transportu odpadów.

Wszystkie te zadania, jak zaznaczył prowadzący, mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie degradacji dróg, oddziaływanie na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji oraz eliminowanie patologicznych zjawisk w transporcie drogowym.

Poruszona została również przez prowadzącego kwestia dotycząca wymogów, jakie powinien spełniać kandydat na funkcjonariusza ISD.

W drugiej części spotkania uczniowie gimnazjum mieli możliwość praktycznego zapoznania się z wyposażeniem oznakowanego samochodu Inspekcji Transportu Drogowego, typowego „przenośnego mobilnego biura”, na którego wyposażeniu znajdują się m. in.: komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, alkomaty, urządzenia do wykrywania narkotyków, dymomierze.