www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Autobusy do Jedliny niezgodnie z prawem?

9.05.2013 r.

Teraz pytanie o Uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha, bo pojawiła się informacja, że transport publiczny pomiędzy Wałbrzychem a Gminą Jedlina Zdrój odbywa się niezgodnie z prawem. Chodzi głównie o to, że Gmina Wałbrzych nie może decydować o cenach biletów na terenie gmin przyległych, bowiem wykracza w ten sposób poza swoje kompetencje. Jak napisał jeden z portali Prezydent Roman Szełemej uspokaja, że dokument trzeba tylko skorygować. a to oznacza, że mieszkańcy okolicznych miejscowości, do których dojeżdżają wałbrzyskie autobusy nie mają się czego obawiać, bo autobusy wciąż będą do nich kursować.