www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Śmieci wywozić będzie ALBA

6.05.2013 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Wałbrzycha z nieruchomości zamieszkanych i częściowo zamieszkanych” zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Podzielono go na dwa zadania wynikające z podziału terenu miasta na dwa sektory odbioru śmieci. Na przetarg wpłynęły 2 oferty. Wybrano o ponad 9,5 mln zł tańszą, złożoną przez Albę Dolny Śląsk Sp. z o.o. Ponadto w ramach zaoferowanej ceny, firma zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady.

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej, nie wcześniej niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

– Wynik przetargu to bardzo dobra wiadomość dla miasta i mieszkańców. Cena okazała się niższa od założonej o ok. 300 000 zł. Zaoszczędzona kwota zostanie w całości przekazana na obsługę systemu gospodarowania odpadami w naszym mieście – powiedział Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.