www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Projekt Specjalnej Strefy Turystyki został przychylnie przyjęty przez wiceminister minister Katarzynę Sobierajską

29.04.2013 r.

Z kilkudniową roboczą wizytą przebywał w Warszawie prezes PSL powiatu grodzkiego Andrzej Zibrow, który wspólnie z autorem projektu „Specjalna Strefa Turystyki” Wiesławem Zalasem rozmawiał o tym przedsięwzięciu w Ministerstwie Sportu i Turystyki z wiceminister Katarzyną Sobierajską. Minister z dużym zainteresowaniem przyjęła szczegóły projektu.

 

W trakcie rozmowy zostały omówione różne warianty i możliwości realizacji projektu w regionach o dużym potencjale turystycznym, a zarazem niepokojącym poziomie bezrobocia.

 

Rozważana została także wersja wprowadzenia programu pilotażowego w zakresie powołania SST w Wałbrzychu na bazie funduszy unijnych. Kolejny etap rozmów w sprawie Strefy przewidziano w połowie maja. Minister została zaproszena do odwiedzenia Wałbrzycha, aby osobiście ocenić warunki do realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Z kolei Akademia Rozwoju Personalnego, projekt autorstwa Krzysztofa Neumanna, ułatwiający start zawodowy młodzieży z regionów o dużym bezrobociu zainteresował Marcina Horynia dyrektora gabinetu politycznego ministra pracy i polityki socjalnej. Andrzej Zibrow uzyskał zapewnienie, że zostaną podjęte kroki w celu rozpoznania aspektów formalno-prawnych, tak by ministerstwo efektywnie mogło wesprzeć realizację projektu Akademii .

 

Rozmowy w ministerstwie będą kontynuowane w najbliższych tygodniach. Niewykluczone, że patronat nad przedsięwzięciem obejmie minister Władysław Kosianiak-Kamysz.