www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

I LO będzie współpracować z Politechniką Wrocławską

25.04.2013 r.

24 kwietnia na Politechnice Wrocławskiej odbyło się spotkanie Rektora Politechniki Wrocławskiej T. Więckowskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego J. Tutaja i przedstawicieli wybranych liceów dolnośląskich w sprawie udziału w pilotażowym programie współpracy tej uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

 

 

Do programu zostały zakwalifikowane 3 licea wrocławskie oraz 3 licea z terenu województwa dolnośląskiego: z Legnicy, Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Jedyną szkołą zakwalifikowaną z naszego miasta jest I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. I. Paderewskiego.

 

Kryterium, które decydowało o wyborze była ilość absolwentów danej szkoły studiujących na Politechnice Wrocławskiej zestawiona z ich późniejszymi wynikami w nauce. W przypadku I Liceum Ogólnokształcącego jest to w pełni zgodne z wysoką oceną, jaką uczelnie wyższe wystawiły placówce w tegorocznym rankingu szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Program współpracy obejmuje takie przedmioty jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka i kierowany jest do uczniów klas I i II liceum. W ramach programu uczniowie wybranych szkół będą brać udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych organizowanych przez pracowników i koła naukowe działające na Politechnice Wrocławskiej. Uczelnia chce udostępnić uczniom swoją bazę informatyczną i organizować obozy naukowe.