www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami administracji publicznej

25.04.2013 r.

„Biznes i administracja – wzajemna niechęć czy wspólnota interesów?” – pod tym tytułem w dniu 22 kwietnia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne, zorganizowane przez Sudecki Związek Pracodawców i Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja. W spotkaniu, oprócz przedsiębiorców, uczestniczyła kadra kierownicza lokalnych urzędów administracji publicznej, m.in. ZUS, Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Państwowej Inspekcji Pracy. Dyskusję moderował Zbigniew Gajewski, Zastępca Dyrektora Konfederacji Lewiatan.

 

 

Uczestnicy spotkania zastanawiali się, jak rozwijać i pogłębiać współpracę między pracodawcami a administracją. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej wskazywał, że między wałbrzyskimi przedsiębiorcami a administracją samorządową nie występują poważne bariery we współpracy. – Staramy się wsłuchiwać w potrzeby i oczekiwania pracodawców z sektora MŚP – mówił Prezydent.

 

Przedsiębiorcy w dyskusji zwracali uwagę, że główną barierą jest przede wszystkim jakość tworzonego prawa. – Przepisy prawne, głównie podatkowe stanowią największą barierę rozwojową. Przedsiębiorcy najwięcej zastrzeżeń mają do skomplikowanych zapisów w ustawach czy rozporządzeniach, a także różnych, sprzecznych orzeczeń sądowych – podkreślał Sławomir Zieleń, doradca podatkowy i przedsiębiorca. Artur Mazurkiewicz, Przewodniczący Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców zaznaczył w trakcie spotkania, że organizacji pracodawców zależy na współpracy z różnymi urzędami. – Jest to w interesie obu środowisk, by prowadzić efektywny dialog i konsultacje społeczne. Zależy nam na przygotowaniu wspólnych projektów o charakterze społecznym oraz informacyjnym, które będą rozwijać współpracę – powiedział Artur Mazurkiewicz.

 

 

Zbigniew Gajewski z Konfederacji Lewiatan wskazał najpierw na bariery systemowe (m.in. ograniczenia legislacyjne, nieefektywną strukturę administracji, uwikłania polityczne czy brak działań systemowych) oraz na 7 kluczowych rekomendacji dot. współpracy administracji i biznesu. Prezentowane rekomendacje powstały w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to 7 zasad opracowanych wspólnie przez przedstawicieli administracji i przedsiębiorców, które pokazują, gdzie poszukiwać zmian, aby wzajemna współpraca była efektywna. Rekomendacje są adresowane zarówno do administracji, jak i do biznesu. Powstały one w ramach 80 konsultacji z 800 przedsiębiorcami (w 16 województwach), badania dobrych praktyk w administracji oraz spotkania w formie „okrągłego stołu” z m.in. ministrem Michałem Bonim.