www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Zadłużeni lokatorzy

24.04.2013 r.

Nasz region przoduje w liczbie zadłużonych lokatorów. Z danych Krajowego Rejestru Długów. wynika bowiem, że co dziesiąty lokator zadłużony w swojej spółdzielni mieszkaniowej mieszka na Dolnym Śląsku. Jak napisała Gazeta Wyborcza to trzeci wynik w kraju po Śląsku i Mazowszu. Na Dolnym Śląsku mieszka blisko 11 procent osób zadłużonych. Dłużnicy mieszkaniowi są raczej osobami starszymi. Ze względu na podział wiekowy najliczniejszą grupę stanowią te w wieku 46-55 lat. Zalegają średnio na kwotę 9 700 złotych. Wśród zadłużonych mieszkańców na Dolnym Śląsku przeważają kobiety.

 

Więcej w Gazecie Wyborczej