www.facebook.com/nasz.walbrzychwww.instagram.com/nasz.walbrzych.pl
Repertuar kina Cinema City Repertuar kina Cinema City

Maraton egzaminacyjny gimnazjalistów

23.04.2013 r.

Teraz egzaminacyjny maraton gimnazjalistów – dziś się rozpoczyna – zakończy w czwartek, jak juz mówilismy pisać będzie blisko 400 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju – także z Wałbrzycha. Dziś będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, jutro – matematyczno-przyrodnicza, a w czwartek – z języków obcych. Na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie, dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie ich będą mieli 60 minut. Po godzinnej przerwie gimnazjaliści przystąpią do bloku zadań z języka polskiego. Testy rozwiązane przez uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.